VĂN PHÒNG MIỀN TÂY - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

Ngày đăng: 01:11 PM 24/03/2024 - Lượt xem: 238

TIỆN ÍCH THEO TIÊU CHUẨN VP TEAM KCN NHƯ SAU:

 

- Phòng hội thảo đáp ứng số lượng 50 chỗ ngồi.
- Phòng họp nhómtiếp khách, làm việc cá nhân.
- Phòng đầy đủ âm thanh, ánh sáng, máy chiếumicrointernet, nước uống.
- Có nhân sự trực hành chính giao nhận: thông tin, tài liệu, sản phẩm mẫu.
- Có khu vực trưng bày sản phẩm.
- DN được treo biển hiệu riêng ở mặt tiền VP đại diện Team KCN (Kích thước chi tiết bên dưới).
 
 
Facebook