Bước MATCHING - Trong buổi kết nối số 23 - Team KCN - 25.02.2023 ( Nhóm 1.. )

Ngày đăng: 03:02 PM 28/02/2023 - Lượt xem: 602

Bước MATCHING - Trong buổi kết nối số 23 - Team KCN - 25.02.2023 ( Nhóm 1.. )

Kết nối hơn 70 Doanh nghiệp cùng khai thác 150+ Khu Công Nghiệp Miền Bắc

 

Xem thêm những hình ảnh của Buổi kết nối số 23 Team KCN

http://teamkcn.com/buoi-ket-noi-so-23-team-khu-cong-nghiep-ban-tin-so-23-d452771/

 

Hẹn găp lại Anh Chị trong buổi kết nối 24

Facebook