Chị Hằng - VCP thuyết trình DN tại Buổi kết nối số 34 - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA - Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 04:11 PM 24/09/2023 - Lượt xem: 589

Chị Hằng - VCP thuyết trình DN tại Buổi kết nối số 34 - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA - Hồ Chí Minh

Kết nối trực tiếp với Doanh nghiệp đang cung ứng các Khu công nghiệp - Team Khu Công Nghiệp
Đăng ký ngay tại đây:
Nếu Bạn ở Hà Nội: XEM NGAY TẠI ĐÂY
Nếu Bạn ở Hồ Chí Minh: XEM NGAY TẠI ĐÂY

Nếu Bạn ở Đà Nẵng: XEM NGAY TẠI ĐÂY

Facebook