PREVIEW BUỔI KẾT NỐI SỐ 24 - TEAM KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 03:31 PM 05/04/2023 - Lượt xem: 399

Buổi kết nối số 24 - Team KCN với 180 DN đang khai thác 150 KCN Miền Bắc

 

Tóm tắt các phần kết nối của Buổi kết nối số 24

Kết nối hơn 60 Doanh nghiệp cùng khai thác 150+ Khu Công Nghiệp Miền Bắc

 

Xem thêm những hình ảnh của Buổi kết nối số 24 Team KCN

 

PREVIEW BUỔI KẾT NỐI SỐ 24 - TEAM KHU CÔNG NGHIỆP

 

Hẹn găp lại Anh Chị trong buổi kết nối:

  • Số 25 tại Hồ Chí Minh - Ngày 15/04/23
  • Số 26 tại Hà Nội - Ngày 27/05/23

 

Facebook