Buổi kết nối Thứ 5 của Team KCn - 05/03/2021 - vẫn Online

Ngày đăng: 11:22 PM 18/01/2022 - Lượt xem: 755

ến hẹn lại lên - Thứ 6 tuần đầu tiên của tháng 

05/03/2021 tiếp tục kết nối qua Zoom Online

 

 

Thật tuyệt vời, Mặc dù Anh Chị EM rất mong muốn gặp mặt trực tiếp

Nhưng vẫn tuân thủ sự giãn cách 

Tuân thủ giúp cho cộng đồng an toàn kết nối

A1

team KCN với quyết tâm tuyệt vời

Càng Dịch - Team KCN càng phát triển mạnh hơn 

Chúng tôi vẫn đảm bảo đúng tiêu chí, đảm bảo cho sự phát triển

A2

 

 

Từng thành viên rất hoan hỉ kết nối nói online

A3

Khách mời tuyệt vời , nhanh chóng hòa nhập với Giao lưu mở Online

Giới thiệu ngành nghề và kết nối khách hàng

 

A4

Ngày 05/03/2021 Kết nối Online 

Team Khu Công Nghiệp đánh dấu mốc 100 Thành viên 

A5.

 

Thành viên thứ 100 của Team KCN

Anh Nguyễn Thành Đồng

Chuyên gia An Toàn Lao động

 

A6.

 

Chúc Anh Đồng kết nối thành công

05 Zoom kết nối cùng nhau - Tối đa hóa hiệu quả kết nối

 

A7.

Chúc Anh Chị kết nối thành công

 

A8.

Nhóm các Doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng khu công nghiệp . Nhóm Doanh nghiệp phục vụ khu công nghiệp Việt Nam. Team Khu Công Nghiệp Việt Nam

Hẹn gặp Anh Chị trong buổi kết nối tiếp theo

Anh Chị muốn tìm hiểu và chia sẻ trực tiếp vui lòng đến buổi kết nối team KCN

Anh Chị muốn kết nối hãy đăng ký tại đây để nhận được thông tin chi tiết 

Hãy vào đây >> KẾT NỐI VỚI TEAM KCN

Facebook