Danh sách Khu Công Nghiệp Tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng: 03:41 PM 04/04/2023 - Lượt xem: 3385

Danh sách Khu Công Nghiệp Tỉnh Tiền Giang

 

1

 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THO

 

Diện tích : 79,14 ha

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KCN TIỀN GIANG

 

Địa chỉ: TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

 

Điện thoại: (073) 3953007

 

Fax: (073) 3953009

2

 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG

 

Diện tích : 197 ha

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

 

Địa chỉ: X.Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang

 

Điện thoại: (073) 3937229

 

Fax: (073) 3937090

3

 CỤM CÔNG NGHIỆP TRUNG AN

 

Diện tích : 1.627,57 ha

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KCN TIỀN GIANG

 

Địa chỉ: X.Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

 

Điện thoại: (073) 3953007

 

Fax: (073) 3953009

4

 KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG

 

Diện tích: 600 ha

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KCN LONG GIANG

 

Địa chỉ: X.Tân Lập 1, H.Tân Phước, Tiền Giang

 

Điện thoại: (073) 2200829

 

Fax: (073) 2200815

5

 KHU CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ DẦU KHÍ

 

Điện thoại:+ 848 – 9481645 Fax: +848 – 9481647

 

Diện tích: 1.000 ha

 

Địa điểm: thuộc 2 xã Tân Phước và Tân Trung, huyện Gò Công Đông

6

 KHU CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SOÀI RẠP

 

Điện thoại: (+8473) – 5160636 Fax: (+8473) – 5165696

 

Diện tích: 285 ha

 

Địa điểm: thuộc 2 xã Gia Thuận và Vàm Láng huyện Gò Công Đông

7

 CỤM CÔNG NGHIỆP TRUNG AN

 

Điện thoại : (+8473) – 953 007 Fax: (+8473) – 953 009

 

Diện tích: 17 ha.

 

Vị trí: xã Trung An – TP Mỹ Tho (Đối diện KCN Mỹ Tho)

8

 CỤM CÔNG NGHIỆP TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÂN MỸ CHÁNH

 

Điện thoại: (+8473) – 875611

 

Fax: (+8473) – 882242

 

Tổng vốn đầu tư: 77 tỷ đồng

 

Diện tích: 23,571 ha

9

 CỤM CÔNG NGHIỆP GIA THUẬN CẢNG BIỂN TÂN PHƯỚC

 

Điện thoại: (+848) – 2992288 / 2992289

 

Fax: (+848) – 2909868

 

Diện tích: 250 ha

 

Địa điểm: xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông. Hướng Đông giáp sông Vàm Cỏ và nằm cách Quốc lộ 50 là 150m.

10

 QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TÂN PHƯỚC

 

Tổng diện tích: 4.082,7 ha

 

Quy mô quy hoạch công nghiệp khoảng 1.627,57 ha. Dự kiến bố trí 03 khu công nghiệp tập trung

 

Địa điểm ở huyện Tân Phước, được bố trí tại các xã: Tân Lập 1, Tân Lập 2, Phước Lập, Tân Hòa Thành.

11

CỤM CÔNG NGHIỆP AN THÀNH 2

 

Địa chỉ: Xã Đông Hòa Hiệp , Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

 

Diện tích :33.7 ha

12

 CỤM CÔNG NGHIỆP THANH HÒA

 

Địa chỉ: Xã Thanh Hòa , Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

 

Diện tích :50 ha

13

CỤM CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT THẠCH TÂN

 

Địa chỉ: Huyện Tân Phước , Tỉnh Tiền Giang

14

CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG

 

Địa chỉ: Huyện Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

15

CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC LẬP – TÂN PHƯỚC

 

Địa chỉ: Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Facebook