Hướng dẫn đăng ký thành viên Team Khu Công Nghiệp (SBA)

Ngày đăng: 07:05 AM 22/11/2023 - Lượt xem: 3514

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA TEAM KHU CÔNG NGHIỆP

 Là Thành viên cam kết đi đường dài cùng Team Khu công nghiệp 

- Cùng đồng hành triển khai thị trường khu công nghiệp tại các khu vực & trên toàn quốc

Là Chủ doanh nghiệp hoặc Đại diện có quyền quyết định trong việc phát triển kinh doanh của Doanh nghiệp

- Có mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng khu công nghiệp của DN Việt Nam

- Cam kết hành động triển khai cùng Team Khu công nghiệp

Khi hoàn thành đăng ký thành viên Team Khu công nghiệp,

Các thành viên đều được bình đẳng và nhận được những quyền lợi như sau:

Trong năm 2024 Thành viên Team Khu Công Nghiệp có mức Phí thành viên tương đương tiền SIGNIN trong 12 tháng

( Tính theo Sign-In 12 buổi kết nối / 1 năm )

Đây là mức phí thành viên tượng trưng và còn kèm ưu đãi , với mong muốn phát triển cộng đồng Team KCN lên 1.500 thành viên trong năm 2024 và 2.500 thành viên trong năm 2025

 

Hãy cùng đồng hành cùng Team Khu Công Nghiệp, Cùng đồng hành khai thác thị trường Khu Công Nghiệp theo các Bước sau đây:

  1. Đăng ký theo mẫu Đăng ký thành viên: BẤM >> ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
  2. Đăng ký Profile Doanh nghiệp theo mẫu Profile đưa lên Website Team Khu công nghiệp : BẤM >> ĐĂNG KÝ PROFILE

Khi đăng ký xong hãy vào đúng Nhóm thành viên của Khu vực Anh Chị đang hoạt động, sau đó tiếp tục vào đúng Nhóm giai đoạn cung ứng trong Khu công nghiệp ( Setup -> Xây dựng -> Hoàn thiện -> Vận hành ( Sản xuất & Hành chính )

Tiếp theo sẽ có hướng dẫn để vào Nhóm triển khai trực tiếp

 

Thành viên cam kết đăng ký ở 1 khu vực có thể đi dự các buổi kết nối tại các khu vực khác miễn phí SignIn

Thành viên cam kết chỉ được đăng ký ở 1 khu vực Anh Chị đang hoạt động để đảm bảo tính tập trung và hiệu quả.

Cảm ơn Anh Chị đã đăng ký cam kết đồng hành cùng nhau

Văn hóa của Team Khu Công Nghiệp là : "Hành động cùng nhau"

Chúng ta làm cùng nhau sẽ đạt được nhiều hiệu quả nhanh chóng và bền bỉ theo thời gian, Chúc Anh Chị thành công !

Được tổ chức bởi:

Chi Hội Doanh nghiệp cung ứng Khu công nghiệp Việt Nam (SBA)

Hội DNTN VN - Bộ Nội Vụ (VPBA)

Facebook