KẾT NỐI 91+ DOANH NGHIỆP KCN - ZOOM ONLINE

Ngày đăng: 09:08 PM 18/01/2022 - Lượt xem: 692

♻ Format Online của Team KCN Bài Bản & Chuyên nghiệp

MỜI ANH CHỊ ĐĂNG KÝ NGAY

Để Team KCN chuẩn bị đón tiếp chu đáo :exclamation:

※ Thông tin buổi kết nối Team KCN:

- Thời gian : 13h00-16h00 - Thứ 6 Ngày 05/02/21

- Zoom/Onine:

✔ Link: https://zoom.us/j/93437651240

✔ ID: 934 3765 1240

(Đăng ký để nhận Pass & hướng dẫn tham dự)

⭐ ⭐ ⭐ 

Hướng dẫn đăng ký tham dự:

1️⃣ Điền thông tin đăng ký theo mẫu sau: http://bit.ly/TeamKCNHN

2️⃣ Kết nối Zoom-Online : Miễn phí Sign in

Lưu ý:

Đăng ký trước 05.02.2021

Để nhận Pass & Hướng dẫn tham dự kết nối

Thay mặt BĐH: Phạm Hùng Cường - 0986195885

Facebook