Danh sách thành viên team KCN

Ngày đăng: 09:34 PM 18/01/2022 - Lượt xem: 921

Thành viên Team KCN 

Chính thức được cập nhật trên hệ thống team KCN -  - Cập nhật 22.02.2021

Anh Chị muốn kết nối vui lòng đăng ký theo email của Team : teamkcn2020@gmail.com

Hoặc kết nối qua Zalo Group : Powerteam KCN : https://zalo.me/g/evcmfa886

Hoặc đăng ký kết nối Team qua mẫu đăng ký : https://bit.ly/TeamKCNHN

 

Facebook