CEO Phạm Châu Loan - TB Điện Loan Thi thuyết trình tại Buổi số 39 - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

Ngày đăng: 03:57 PM 24/12/2023 - Lượt xem: 481

CEO Phạm Châu Loan - TB Điện Loan Thi thuyết trình tại Buổi số 39 - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

 

Bạn muốn kết nối KCN hãy vào nhóm Zalo cùng giao lưu :

 

Nhóm Miền Bắc (HN) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Trung (ĐN) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Nam (HCM) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Tây Nam Bộ (CT) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm HẢI PHÒNG (HP) >> Bấm >> ĐÂY

 

--------------

Team KCN là Chi Hội Doanh nghiệp cung ứng Khu công nghiệp VN (SBA)

Đơn vị thuộc Hội Doanh nhân tư nhân VN - Bộ Nội Vụ

Facebook