Buổi kết nối số 23 - Team KCN với 160 DN đang khai thác 150 KCN Miền Bắc

Ngày đăng: 03:37 PM 28/02/2023 - Lượt xem: 529

Buổi kết nối số 23 - Team KCN với 160 DN đang khai thác 150 KCN Miền Bắc

 

Tóm tắt các phần kết nối của Buổi kết nối số 23

Kết nối hơn 70 Doanh nghiệp cùng khai thác 150+ Khu Công Nghiệp Miền Bắc

 

Xem thêm những hình ảnh của Buổi kết nối số 23 Team KCN

 

http://teamkcn.com/buoi-ket-noi-so-23-team-khu-cong-nghiep-ban-tin-so-23-d452771/

 

Hẹn găp lại Anh Chị trong buổi kết nối 24

Facebook