CEO Hà Thị Ánh chia sẻ trong phần cảm nhận về Buổi kết nối số 24 - Team Khu Công Nghiệp

Ngày đăng: 03:39 PM 05/04/2023 - Lượt xem: 557

CEO Hà Thị Ánh chia sẻ trong phần cảm nhận về Buổi kết nối số 24 - Team Khu Công Nghiệp

 

Kết nối trực tiếp với Doanh nghiệp đang cung ứng các Khu công nghiệp - Team Khu Công Nghiệp Đăng ký ngay tại đây:

Nếu Bạn ở Hà Nội: http://teamkcn.com/hn-d448826/

Nếu Bạn ở Hồ Chí Minh: http://teamkcn.com/hcm-d456180/

 

Tóm tắt các phần kết nối của Buổi kết nối số 24

Kết nối hơn 60 Doanh nghiệp cùng khai thác 150+ Khu Công Nghiệp Miền Bắc

 

Xem thêm những hình ảnh của Buổi kết nối số 24 Team KCN

 

PREVIEW BUỔI KẾT NỐI SỐ 24 - TEAM KHU CÔNG NGHIỆP

 

Hẹn găp lại Anh Chị trong buổi kết nối:

  • Số 25 tại Hồ Chí Minh - Ngày 15/04/23
  • Số 26 tại Hà Nội - Ngày 27/05/23
Facebook