DG Nguyễn Trọng Thiện - Viện Đào Tạo Quốc Tế - ĐH Kinh Tế tại Buổi kết nối số 44 tại Cần Thơ - Team

Ngày đăng: 04:04 PM 24/12/2023 - Lượt xem: 312

DG Nguyễn Trọng Thiện - Viện Đào Tạo Quốc Tế - ĐH Kinh Tế tại Buổi kết nối số 44 tại Cần Thơ - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

 

Bạn muốn kết nối KCN hãy vào nhóm Zalo cùng giao lưu :

 

1. Nhóm Miền Bắc (Hà Nội) >> Bấm >> ĐÂY

2. Nhóm Miền Trung (Đà Nẵng) >> Bấm >> ĐÂY

3. Nhóm Miền Nam (HCM) >> Bấm >> ĐÂY

--------------

4. Nhóm Miền Tây Nam Bộ (Cần Thơ) >> Bấm >> ĐÂY

5. Nhóm Miền Đông Bắc Bộ (Hải Phòng) >> Bấm >> ĐÂY

--------------

6. Nhóm Bắc Trung Bộ (Vinh) >> Bấm >> ĐÂY

--------------

7. Nhóm Tây Nguyên (BMT) >> Bấm >> ĐÂY

8. Nhóm Tây Bắc (SaPa) >> Bấm >> ĐÂY

 

--------------

Team KCN là Chi Hội Doanh nghiệp cung ứng Khu công nghiệp VN (SBA)

Đơn vị thuộc Hội Doanh nhân tư nhân VN - Bộ Nội Vụ

Facebook