CEO Bùi Thị Ngọc Hòa - An Thịnh Nam thuyết trình tại Buổi số 42 - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

Ngày đăng: 03:59 PM 24/12/2023 - Lượt xem: 317

CEO Bùi Thị Ngọc Hòa - An Thịnh Nam thuyết trình tại Buổi số 42 - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

 

Bạn muốn kết nối KCN hãy vào nhóm Zalo cùng giao lưu :

 

Bạn muốn kết nối KCN hãy vào nhóm Zalo cùng giao lưu :

 

Nhóm Miền Bắc (Hà Nội) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Trung (Đà Nẵng) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Nam (HCM) >> Bấm >> ĐÂY

--------------

Nhóm Miền Tây Nam Bộ (Cần Thơ) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Đông Bắc Bộ (Hải Phòng) >> Bấm >> ĐÂY

--------------

Nhóm Bắc Trung Bộ (Vinh) >> Bấm >> ĐÂY

--------------

Nhóm Tây Nguyên (BMT) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Tây Bắc (SaPa) >> Bấm >> ĐÂY

--------------

Team KCN là Chi Hội Doanh nghiệp cung ứng Khu công nghiệp VN (SBA)

Đơn vị thuộc Hội Doanh nhân tư nhân VN - Bộ Nội Vụ

Facebook