Preview Buổi kết nối số 27 - Team Khu Công Nghiệp Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 11:15 AM 29/06/2023 - Lượt xem: 349

Preview Buổi kết nối số 27 - Team Khu Công Nghiệp Hồ Chí Minh
Tiếp đón hơn 90 Doanh nghiệp cung ứng tham gia kết nối và trao đổi cơ hội

 

Kết nối trực tiếp với Doanh nghiệp đang cung ứng các Khu công nghiệp - Team Khu Công Nghiệp

 

Đăng ký ngay tại đây:

Nếu Bạn ở Hà Nội: http://teamkcn.com/hn-d448826/

Nếu Bạn ở Hồ Chí Minh: http://teamkcn.com/hcm-d456180/

Facebook