Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dịch vụ - trong buổi kết nối số 24 Team KCN

Ngày đăng: 03:38 PM 05/04/2023 - Lượt xem: 290

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dịch vụ - trong buổi kết nối số 24 Team KCN

Tóm tắt các phần kết nối của Buổi kết nối số 24

Kết nối hơn 60 Doanh nghiệp cùng khai thác 150+ Khu Công Nghiệp Miền Bắc

 

Xem thêm những hình ảnh của Buổi kết nối số 24 Team KCN

 

PREVIEW BUỔI KẾT NỐI SỐ 24 - TEAM KHU CÔNG NGHIỆP

 

Hẹn găp lại Anh Chị trong buổi kết nối:

  • Số 25 tại Hồ Chí Minh - Ngày 15/04/23
  • Số 26 tại Hà Nội - Ngày 27/05/23
Facebook