ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KCN (ONLINE) - SỐ 18

Ngày đăng: 09:16 PM 18/01/2022 - Lượt xem: 882

ĐĂNG KÝ DỰ BUỔI KẾT NỐI SỐ 18 (ONLINE)

- Thời gian: 13h30 -16h30

- Ngày: Thứ 6 - Ngày 19/11/2021 

- Địa điểm: Trực tiếp Zoom online

Anh Chị Đăng ký theo Mẫu dưới đây : 

BẤM : ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KCN

BTC sẽ gửi thông tin zoom qua Zalo (vui lòng đăng ký số sẵn sàng kết nối Zalo)

***Hẹn gặp lại Anh Chị tại buổi kết nối***

(Buổi kết nối số 18 Team KCN)

Facebook