CEO Hoàng Đức Việt - Thuyết trình về Vitech - Team Khu Công Nghiệp

Ngày đăng: 05:12 PM 05/06/2023 - Lượt xem: 431

CEO Hoàng Đức Việt - Thuyết trình về Vitech - Team Khu Công Nghiệp

 

Team Khu Công Nghiệp Buổi kết nối số 26 - Team Khu Công Nghiệp Hà Nội

Kết nối trực tiếp với Doanh nghiệp đang cung ứng các Khu công nghiệp - Team Khu Công Nghiệp

 

Đăng ký ngay tại đây:

Nếu Bạn ở Hà Nội: http://teamkcn.com/hn-d448826/

Nếu Bạn ở Hồ Chí Minh: http://teamkcn.com/hcm-d456180/

Facebook