Sự kiện

SỐ 37 - HCM - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HỒ CHÍ MINH

SỐ 37 - HCM - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HỒ CHÍ MINH

01:35 AM 15/09/2023255

Kết nối cùng 420+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác 188+ khu công nghiệp phía Nam ( 7 tỉnh lân cận Hồ Chí Minh ). Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.550+ thành viên online.

Đọc tiếp...
SỐ 36- DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

SỐ 36- DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

04:44 PM 10/09/2023301

Kết nối cùng 400+ DN thành viên đang khai thác các khu công nghiệp trên toàn quốc cùng 53+ KCN tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.000+ thành viên online.

Đọc tiếp...
SỐ 35 - HN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HÀ NỘI

SỐ 35 - HN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HÀ NỘI

11:17 PM 25/08/2023601

Kết nối cùng 390+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác các khu công nghiệp phía Bắc. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.000+ thành viên online.

Đọc tiếp...
SỐ 43- CT - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - CẦN THƠ

SỐ 43- CT - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - CẦN THƠ

05:53 PM 26/06/2023293

Kết nối cùng 560+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác các khu công nghiệp phía Bắc. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.000+ thành viên online.

Đọc tiếp...
SỐ 38- HP - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HẢI PHÒNG

SỐ 38- HP - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HẢI PHÒNG

04:43 PM 26/06/2023338

Kết nối cùng 450+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác các khu công nghiệp phía Bắc. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.000+ thành viên online.

Đọc tiếp...
Facebook