Mô hình

Kế hoạch Và Chiến lược hành động của Team KCN

Kế hoạch Và Chiến lược hành động của Team KCN

10:05 PM 18/01/2022485

Kế hoạch Và Chiến lược hành động của Team KCN

Đọc tiếp...
Tiêu chí để là thành viên của Team Khu Công Nghiệp

Tiêu chí để là thành viên của Team Khu Công Nghiệp

09:59 PM 18/01/2022498

Tiêu chí để là thành viên của Team Khu Công Nghiệp

Đọc tiếp...
Mô hình team Khu công nghiệp với đầy đủ Giá trị cốt lõi, Mục tiêu, sứ mệnh, Tầm nhìn

Mô hình team Khu công nghiệp với đầy đủ Giá trị cốt lõi, Mục tiêu, sứ mệnh, Tầm nhìn

09:57 PM 18/01/2022463

Mô hình team Khu công nghiệp với đầy đủ Giá trị cốt lõi, Mục tiêu, sứ mệnh, Tầm nhìn

Đọc tiếp...
Quy chế hoạt động của Team Khu Công Nghiệp

Quy chế hoạt động của Team Khu Công Nghiệp

09:51 PM 18/01/2022458

Quy chế hoạt động của Team Khu Công Nghiệp

Đọc tiếp...
Sự hình thành và phát triển của Team KCN lên 100 thànhviên

Sự hình thành và phát triển của Team KCN lên 100 thànhviên

09:49 PM 18/01/2022325

Sự hình thành và phát triển của Team KCN lên con số 100 thành viên

Đọc tiếp...
Danh sách thành viên team KCN

Danh sách thành viên team KCN

09:34 PM 18/01/2022306

Thành viên Team KCN
Chính thức được cập nhật trên hệ thống team KCN - Cập nhật 22.02.2021

Đọc tiếp...
Nhóm mở Team KCN trên facebook

Nhóm mở Team KCN trên facebook

09:32 PM 18/01/2022298

Mời anh chị giao lưu cùng Team KCN trên facebook

Đọc tiếp...
Nhóm mở Team KCN trên Zalo

Nhóm mở Team KCN trên Zalo

09:31 PM 18/01/2022320

Mời Anh Chị tham gia Nhóm mở Team KCN trên Zalo

Đọc tiếp...
Facebook