Tiêu chí để là thành viên của Team Khu Công Nghiệp

Ngày đăng: 11:00 PM 31/10/2020 - Lượt xem: 1325

Để trở thành Thành viên của Team KCN , Doanh Nghiệp anh chị phải thỏa mãn các điều kiện sau đây

 

Đảm bảo cho Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong Team KCN 

Doanh nghiệp phải thoải mãn 4 điều kiện:

 

Anh Chị muốn tìm hiểu và chia sẻ trực tiếp vui lòng đến buổi kết nối team KCN

Anh Chị muốn kết nối hãy đăng ký tại đây để nhận được thông tin chi tiết 

Hãy vào đây >> KẾT NỐI VỚI TEAM KCN

Facebook