Sự kiện giao lưu kết nối với Team Khu công nghiệp

Ngày đăng: 09:05 PM 18/01/2022 - Lượt xem: 784

Tổ chức mỗi tháng 1 lần

Mời bạn đăng ký để kết nối với Doanh nghiệp trong Team KCN 

Buổi giao lưu kết nối theo Format bài bản 

Giúp bạn kết nối tối đa với đối tác mà bạn đang tìm kiếm

Để đáp ứng mong muốn kết nối của nhiều Doanh nghiệp với Team KCN

Chúng tôi tổ chức hoạt động kết nối thường xuyên diễn ra 1 tháng 1 lần 

Thông tin Buổi kết nối:

- Thời gian: 13h30 -16h30

- Ngày: Thứ 6 đầu mỗi tháng

- Địa điểm: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Mời bạn đăng ký giao lưu trước để BĐH sắp xếp giúp bạn được giao lưu hiệu quả với Team KCN

Đăng ký và Hoàn thành đăng ký theo Mẫu dưới đây :

Mời bạn đăng ký >> Đăng ký giao lưu với Team KCN

Cảm ơn Bạn,

Hẹn gặp lại bạn tại buổi kết nối

BĐH Team KCN

Facebook