Quy chế hoạt động của Team Khu Công Nghiệp

Ngày đăng: 09:51 PM 31/10/2020 - Lượt xem: 1469

Ngay ngày ra Mắt Team Khu Công Nghiệp 

Ngày 31.10.2020 Quy chế hoạt động được ban hành và thống nhất

 

Nguyên tắc hoạt động

 1. Tự nguyện
 2. Cam kết
 3. Win – Win

Đối tượng hoạt động

 1. Đại diện DN
 2. Khách hàng mục tiêu trong 6 tháng tới với 50% tập trung vào KCN
 3. Cho phép trùng ngành nghề

Quyền lợi thành viên

 1. Được chia sẻ
 2. Được nhận chia sẻ
 3. Được tham gia vào hoạt động của Team
 4. Được tham gia vào ban điều hành

Nghĩa vụ thành viên

 1. Đóng Sign in
 2. Đảm bảo công việc theo năng lực
 3. Cam kết thực hiện các thỏa thuận riêng  chung
Facebook