Tin tức

SỐ 42 - DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

SỐ 42 - DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

03:33 PM 05/11/20231,326

Kết nối cùng 480+ DN thành viên đang khai thác các khu công nghiệp trên toàn quốc cùng 55+ KCN tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 3.500+ thành viên online.

Đọc tiếp...
SỐ 41 - HN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HÀ NỘI

SỐ 41 - HN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HÀ NỘI

12:38 PM 30/10/20232,158

Kết nối cùng 470+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác các khu công nghiệp phía Bắc. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.500+ thành viên online.

Đọc tiếp...
TK-04- Buổi họp Team Triển Khai Khu Công Nghiệp tại Hà Nội - Bản tin TK-04

TK-04- Buổi họp Team Triển Khai Khu Công Nghiệp tại Hà Nội - Bản tin TK-04

09:00 PM 26/10/2023135

13h30 Ngày 26/10/2023 ( Thứ 6 tuần 4 của tháng )
Buổi họp TK-03 của Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Hà Nội. Hoạt động triển khai thị trường được họp báo cáo kết quả và lập kế hoạch triển khai tháng

Đọc tiếp...
Buổi kết nối số 37 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 37

Buổi kết nối số 37 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 37

11:00 PM 14/10/2023907

Buổi kết nối 37 tiếp đón gần 80 DN tham dự cùng Team KCN tại Hồ Chí Minh. Diễn ra đúng theo lịch trình. Buổi kết nối được tiếp Mr Chavis Chủ đầu tư KCN Thái Hòa. Có nhiều kết nối giá trị đã được xác lập cùng những hứa hẹn sẽ ra nhiều cơ hội Kinh Doanh.

Đọc tiếp...
TK-03- Buổi họp Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại HCM - Bản tin TK-03

TK-03- Buổi họp Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại HCM - Bản tin TK-03

11:00 PM 13/10/2023655

13h30 Ngày 13/10/2023 ( Thứ 6 tuần 2 của tháng )
Buổi họp TK-03 của Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Hồ Chí Minh

Đọc tiếp...
SỐ 40 - HCM - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HỒ CHÍ MINH

SỐ 40 - HCM - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HỒ CHÍ MINH

11:18 AM 08/10/20231,911

Kết nối cùng 460+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác 188+ khu công nghiệp phía Nam ( 7 tỉnh lân cận Hồ Chí Minh ). Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.550+ thành viên online.

Đọc tiếp...
SỐ 39- DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

SỐ 39- DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

11:14 AM 08/10/20231,369

Kết nối cùng 450+ DN thành viên đang khai thác các khu công nghiệp trên toàn quốc cùng 55+ KCN tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.000+ thành viên online.

Đọc tiếp...
Buổi kết nối số 36 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 36

Buổi kết nối số 36 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 36

11:00 PM 07/10/20231,206

Buổi kết nối 36 tiếp đón hơn 30 DN tham dự cùng Team KCN tại Đà Nẵng. Diễn ra đúng theo lịch trình. Có nhiều kết nối đặc biệt giá trị đã được xác lập cùng những hứa hẹn sẽ ra nhiều cơ hội Kinh Doanh.

Đọc tiếp...
TK-02- Buổi họp Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Đà Nẵng - Bản tin TK-02

TK-02- Buổi họp Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Đà Nẵng - Bản tin TK-02

11:00 PM 06/10/2023272

13h30 Ngày 06/10/2023 ( Thứ 6 tuần 1 của tháng )
Buổi họp TK-02 của Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Đà Nẵng

Đọc tiếp...
SỐ 38 - HN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HÀ NỘI

SỐ 38 - HN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HÀ NỘI

10:43 PM 01/10/20231,696

Kết nối cùng 440+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác các khu công nghiệp phía Bắc. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.000+ thành viên online.

Đọc tiếp...
Buổi kết nối số 35 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 35

Buổi kết nối số 35 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 35

09:00 PM 30/09/2023822

Buổi kết nối 35 tiếp đón hơn 30 DN tham dự cùng Team KCN tại Hà Nội. Diễn ra đúng theo lịch trình. Có nhiều kết nối đặc biệt giá trị đã được xác lập cùng những hứa hẹn sẽ ra nhiều cơ hội Kinh Doanh.

Đọc tiếp...
TK-01- Buổi họp Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Hà Nội - Bản tin TK-01

TK-01- Buổi họp Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Hà Nội - Bản tin TK-01

11:00 PM 28/09/2023403

13h30 Ngày 28/09/2023 ( Thứ 5 tuần 4 của tháng )
Buổi họp TK-01 của Team Xây dựng - Vận hành Khu Công Nghiệp tại Hà Nội

Đọc tiếp...
Buổi kết nối số 34 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 34

Buổi kết nối số 34 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 34

02:37 PM 19/09/20231,753

Buổi kết nối 34 tiếp đón gần 100 DN tham dự cùng Team KCN tại Hồ Chí Minh. Diễn ra đúng theo lịch trình. Tổng kết với nhiều kết nối giá trị đã được xác lập cùng những hứa hẹn sẽ ra nhiều cơ hội KD

Đọc tiếp...
Buổi kết nối số 33 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 33

Buổi kết nối số 33 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 33

11:40 AM 19/09/2023932

Hơn 100 DN tham gia kết nối cùng Team KCN - Buổi kết nối số 33 tại Đà Nẵng. Diễn ra đúng theo lịch trình. Ra mắt thành công Team KCN Đà Nẵng với Tổng kết với nhiều kết nối giá trị đã được xác lập cùng những hứa hẹn sẽ ra nhiều cơ hội kinh doanh

Đọc tiếp...
VH03-HCM - Buổi họp Team Vận hành Khu Công Nghiệp HCM - Bản tin VH04

VH03-HCM - Buổi họp Team Vận hành Khu Công Nghiệp HCM - Bản tin VH04

10:00 PM 15/09/2023818

Buổi họp đầu tiên Số VH03-HCM đón tiếp 18 thành viên cam kết và khách mời. Buổi họp diễn ra theo đúng lịch trình với báo cáo kết quả thàng 8 vừa qua và kế hoạch hành động tháng 9

Đọc tiếp...
SỐ 37 - HCM - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HỒ CHÍ MINH

SỐ 37 - HCM - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - HỒ CHÍ MINH

01:35 AM 15/09/20231,460

Kết nối cùng 420+ Doanh nghiệp thành viên cùng khai thác 188+ khu công nghiệp phía Nam ( 7 tỉnh lân cận Hồ Chí Minh ). Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.550+ thành viên online.

Đọc tiếp...
SỐ 36- DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

SỐ 36- DN - ĐĂNG KÝ DỰ KẾT NỐI TEAM KHU CÔNG NGHIỆP (OFFLINE) - ĐÀ NẴNG

04:44 PM 10/09/2023912

Kết nối cùng 400+ DN thành viên đang khai thác các khu công nghiệp trên toàn quốc cùng 55+ KCN tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được giao lưu sớm trước buổi kết nối cùng Power Team KCN 1.000+ thành viên online.

Đọc tiếp...
VS-12- Đoàn Doanh Nghiệp Team KCN - Hồ Chí Minh thăm CTY 3TL - Bản tin VS12

VS-12- Đoàn Doanh Nghiệp Team KCN - Hồ Chí Minh thăm CTY 3TL - Bản tin VS12

11:00 PM 28/08/2023239

16h00 Ngày 28/08/2023 - Đoàn 15 Doanh Nghiệp Team Khu Công Nghiệp Hồ Chí Minh thăm & trao đổi công việc cùng Cty 3TL trong lịch trình thăm Doanh nghiệp Thành viên

Đọc tiếp...
VS-11- Đoàn Doanh Nghiệp Team KCN - Hồ Chí Minh thăm CTY TBL - Bản tin VS11

VS-11- Đoàn Doanh Nghiệp Team KCN - Hồ Chí Minh thăm CTY TBL - Bản tin VS11

08:59 PM 28/08/2023318

13h00 Ngày 28/08/2023 - Đoàn 15 Doanh Nghiệp Team Khu Công Nghiệp Hồ Chí Minh thăm & trao đổi công việc cùng Cty TBL trong lịch trình thăm Doanh nghiệp Thành viên

Đọc tiếp...
Buổi kết nối số 32 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 32

Buổi kết nối số 32 - Team Khu Công Nghiệp - Bản tin số 32

09:00 PM 26/08/20231,675

Hơn 60 DN tham gia kết nối cùng Team KCN - Buổi kết nối số 32 tại Hà Nội. Diễn ra đúng theo lịch trình. Tổng kết với nhiều kết nối giá trị đã được xác lập cùng những hứa hẹn sẽ hành động để từng kết nối chuyển đổi thành những giao dịch hiệu quả

Đọc tiếp...
Facebook