Mô hình team Khu công nghiệp với đầy đủ Giá trị cốt lõi, Mục tiêu, sứ mệnh, Tầm nhìn

Ngày đăng: 09:57 PM 31/10/2020 - Lượt xem: 1225

Team Khu Công Nghiệp hoạt động trên cơ sở đồng thuận , win - win của các Doanh nghiệp có cùng chung mục đích phục vụ khách hàng trong Khu Công Nghiệp

 

Với Mô hình hoạt động:

  • Team KCN -> Nhóm thành viên -> Nhóm Power Team

M1.

 

Mục tiêu năm 20201 rõ ràng:

 

M2.

 

 

Mục tiêu dài hạn đến 2025

 

M3. 

 

Sứ mệnh của Team KCN:

 

M4. 

Tầm nhìn của Team KCN đến 2025

 

M5.

 

 

Giá trị cốt lõi & Triết lý kinh doanh của Team KCN

 

M6. 

 

 

Văn hóa: Hành động cùng nhau là Văn hóa xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của Team Khu Công Nghiệp

 

 

Để biết thêm chi tiết và chia sẻ trực tiếp mời Anh Chị kết nối cùng Team KCN qua các buổi kết nối

 

Hãy vào đây >> KẾT NỐI VỚI TEAM KCN

Facebook