Chia sẻ của Giám Đốc Nguyễn Phú Duy - những giá trị nhận được trong buổi kết nối số 23 - Team KCN

Ngày đăng: 03:13 PM 28/02/2023 - Lượt xem: 661

Chia sẻ của Giám Đốc Nguyễn Phú Duy - những giá trị nhận được trong buổi kết nối số 23 - Team KCN

Anh Duy chuyên ngành sản xuất Bột Đá tại Hà Nàm đến từ CTY Gia Thanh 3 đời làm Đá

 

Kết nối hơn 70 Doanh nghiệp cùng khai thác 150+ Khu Công Nghiệp Miền Bắc

Xem thêm những hình ảnh của Buổi kết nối số 23 Team KCN

http://teamkcn.com/buoi-ket-noi-so-23-team-khu-cong-nghiep-ban-tin-so-23-d452771/

 

Hẹn găp lại Anh Chị trong buổi kết nối 24

Facebook