CEO Minh Toàn - thuyết trình về Xi Măng Chống thấm Victory - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

Ngày đăng: 03:55 PM 24/12/2023 - Lượt xem: 546

CEO Minh Toàn - thuyết trình về Xi Măng Chống thấm Victory - Team Khu Công Nghiệp VN - SBA

 

Bạn muốn kết nối KCN hãy vào nhóm Zalo cùng giao lưu :

 

Nhóm Miền Bắc (HN) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Trung (ĐN) >> Bấm >> ĐÂY

Nhóm Miền Nam (HCM) >> Bấm >> ĐÂY

 

--------------

Team KCN là Chi Hội Doanh nghiệp cung ứng Khu công nghiệp VN (SBA)

Đơn vị thuộc Hội Doanh nhân tư nhân VN - Bộ Nội Vụ

Facebook