Anh Nguyễn Hùng Việt thuyết trình dự an Green Building

Ngày đăng: 11:16 PM 28/06/2023 - Lượt xem: 231

Anh Nguyễn Hùng Việt thuyết trình dự an Green Building  tại Buổi kết nối số 27 - Team KCN Hồ Chí Minh

 

Kết nối trực tiếp với Doanh nghiệp đang cung ứng các Khu công nghiệp - Team Khu Công Nghiệp

 

Đăng ký ngay tại đây:

Nếu Bạn ở Hà Nội: http://teamkcn.com/hn-d448826/

Nếu Bạn ở Hồ Chí Minh: http://teamkcn.com/hcm-d456180/

Facebook