Team KCN - Kết nối nhanh ngay sau khi biết rõ về đối tác

Ngày đăng: 02:12 PM 20/01/2022 - Lượt xem: 670

Bước kết nối bên trong sự kiện Ngay khi biết rõ đối tác Tiếp cận ngay trực tiếp tạo điểm chạm

Bước này là bước quyết định sự hợp tác của các đối tác ngay trong sự kiện

Đây là Modul nhiều Anh Chị tham dự buổi kết nối thấy rất thú vị Modul này được coi như là độc quyền sáng tạo của Team KCN  -------------------

Anh Chị muốn kết nối với Team hãy đăng ký tại đây : https://bit.ly/TeamKCNHN

Tìm hiểu về Team KCN qua Zalo vào nhóm : https://zalo.me/g/evcmfa886 

Facebook