Danh sách Khu Công Nghiệp Tỉnh Tây Ninh

Ngày đăng: 03:46 PM 04/04/2023 - Lượt xem: 394

Danh sách Khu Công Nghiệp Tỉnh Tây Ninh

 

1

 Khu công nghiệp Trảng Bàng

 

Thông tin chung

 

CĐT: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh (INDECO)

 

Vị trí: X.An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Quy mô: 189,1 ha

 

Năm thành lập: 1999

 

Danh sách công ty tại KCN Trảng Bàng:

 

Công ty CP Môi Trường Xanh VN | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

CN Công ty CP DM ĐT TM Thành Công (NMS) | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

CN Công ty CP Sợi Thế Kỷ | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái | Địa chỉ: Lô 26, đường số 7, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

 

Công ty CP Cơ Điện Sáng Tạo | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty CP Dệt Hạnh Phúc | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Nhựa Tấn Thành | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH TM DV SX XNK Phú Phú Cường | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

CN Công ty TNHH Dệt May Lan Trần | Địa chỉ: Lô 21-24, Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Dệt May Việt Nam | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty CP TP Richy Miền Nam | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Nhựa Đông Phương | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Dệt May Tấn Quang | Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Km 32, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Công Nghiệp NR | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH PLV | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Mitsuei VN | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Jinkeli Việt Nam | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Dệt May Tân Nhã | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH CN KH KT HC Bảo Liên | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Thọ Xuân |  | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Colltex VN | Địa chỉ: Lô 28, Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Vietta Industries VN | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Baihe Holding VN | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH QT Huân Thắng | Địa chỉ: Lô 12B, Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Đại Toàn | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH CN Dũ Phong | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH MTV Inteplast VN | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Highstone International VN  | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH May mặc Lang Ham | Địa chỉ: Lô số 24, Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Thép Trảng Bàng | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Oriental Multiple VN | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH D & F VN | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Công Nghiệp Hoàng Đạt | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH SX TM Chung Vượng | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Sắt thép Trinh Tường | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH ĐT Thể Thao Toàn Năng | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Li-Yuen Garment | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Dương Quán | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Phú Cơ | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Heavy Hitter | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH ZhaoFeng Technology | Địa chỉ: Đường số 5, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH DC Thể Thao Kiều Minh | Địa chỉ: Đường số 5, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Tre Gia dụng Xuất khẩu Long Tre | Địa chỉ: Đường số 5, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Nhựa Và Cao Su Kiến Phát | Địa chỉ: Đường số 5, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Chế biến Gỗ Triều Sơn | Địa chỉ: Đường số 13, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Tăng Hưng | Địa chỉ: Đường số 13, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Cơ Giới Trọng Nguyên | Địa chỉ: Đường số 13, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Cao Su Thời Ích | Địa chỉ: Đường số 12, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Cao Su NRBIZ | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Royal Alliance Vina | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Jewel Park Vina | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Pioneer Polymers | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Ami Vina | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH JinWon VN | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH B.Heim Vina | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Korea Tape | Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Kovina Fashion | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Hai Sung | Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH J & D Vinako | Địa chỉ: Đường số 5, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Jung Kwang VN | Địa chỉ: Đường số 13, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Park Corp VN | Địa chỉ: Đường số 13, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Baiksan Textile | Địa chỉ: Đường số 12, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Lucidau Jewelry | Địa chỉ: Đường số 12, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

 

Công ty TNHH Dệt NamYoung Vina | Địa chỉ: Đường số 12, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

2

 Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III

 

Thông tin chung

 

CĐT: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sepzone - Linh Trung (Việt Nam)

 

Vị trí: Ấp Suối Sâu, X.An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Quy mô: 203,8 ha

 

Năm thành lập: 2002

 

Danh sách công ty tại Khu chế xuất & công nghiệp Linh Trung III:

 

Công Ty TNHH Capital Textile (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 19, Đường số 3, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công Ty TNHH S.A Garment Finishing (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 9, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công Ty TNHH Sản Xuất Bật Lửa Hua Xing Việt Nam | Địa chỉ: Lô 1 & 10, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công Ty TNHH Giấy Max Fortune(VN) | Địa chỉ: Lô 153, Đường số 2, KCX và CN Linh Trung III, Xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công Ty TNHH ASGIT | Địa chỉ: Lô 29B, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công Ty TNHH Katagiri Industry | Địa chỉ: Lô 20-21B-22, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công Ty TNHH SAIGLASS-HCM-VN | Địa chỉ: Lô 20A, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công Ty TNHH Vinkems | Địa chỉ: Lô 49B, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty CP XD Sản Xuất Thương Mại HTH | Địa chỉ: Lô 28B, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH MEE JOO VINA | Địa chỉ: Lô 6, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH ACE (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 60D, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH NIFCO Việt Nam | Địa chỉ: Lô 90, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH TAMI | Địa chỉ: Lô 28A, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Dou Power | Địa chỉ: Lô 15-16, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Chen Chia Sheng | Địa chỉ: Lô 7, Đường số 2, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Jin Xing | Địa chỉ: Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Neway | Địa chỉ: Lô 14, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Playloud VN | Địa chỉ: Lô 33, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Thai KK Industry (VN) | Địa chỉ: Lô 26, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Bưu Điện Tây Ninh-Chi Nhánh

 

Công ty TNHH MAO-KO | Địa chỉ: Lô 83, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Hàn Việt Trục Silicone | Địa chỉ: Lô 60A, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH A Soẻn Toàn Cầu | Địa chỉ: Lô 23, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Ichihiro Việt Nam | Địa chỉ: Lô 103, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH May mặc QING DAO JIFA | Địa chỉ: Lô 95-96, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng Phoenix | Địa chỉ: Lô 37B, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Vật liệu Mỹ thuật Phượng Hoàng | Địa chỉ: Lô 107-108, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Ampac | Địa chỉ: Lô 91, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Bao bì Yantai Bagmart (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 124-125-126, Đường số 5, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH SAL Industrial Saigon | Địa chỉ: Lô 3, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Sunrise Stationery | Địa chỉ: Lô 97-98-99, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Mật ong thượng hạng Hiromori | Địa chỉ: Lô 54A, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Shinwoo Korea (VN) | Địa chỉ: Lô 85-86, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Quốc tế Best Base | Địa chỉ: Lô 35,36, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH May mặc Ocean Sky (VN) | Địa chỉ: Lô 75, 76, 81, 82, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Taedoo Leather | Địa chỉ: Lô 89, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Cao su & Nhựa Three Sheep | Địa chỉ: Lô 54B, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Kiyokawa Việt Nam | Địa chỉ: Lô 49A2, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Mirae | Địa chỉ: Lô 49A1, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Ngũ Kim HAILIANG (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 120, Đường C, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Sujia Steel Pipe | Địa chỉ: Lô 143-144, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Đức Tín | Địa chỉ: Lô 117-118, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH TEJING (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 110, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Cao su và Nhựa Yongjin Cable | Địa chỉ:  Lô 41&47, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Rare Dragan | Địa chỉ:  Lô 77, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Bao bì nhựa Danuo (Việt Nam) | Địa chỉ:  Lô 84, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Hóa chất & Môi trường Vũ Hoàng | Địa chỉ: Lô 109, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Phú Quang | Địa chỉ: Lô 100-101, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Bao bì nhựa Hua Da | Địa chỉ: Lô 84, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH PTS UNION | Địa chỉ: Lô 133, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty CP INTERPET | Địa chỉ: Lô 129-130, Đường số 6, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Sản xuất bật lửa Cherry Year | Địa chỉ: Lô 10, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông Far East | Địa chỉ: Lô 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 87, 88, Đường số 4, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Thiết bị Lạnh và Cách Nhiệt TST | Địa chỉ: Lô 127, Đường số 6, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Dệt may Toptide Huabang (VN) | Địa chỉ: Lô 102, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Jlz Packing | Địa chỉ: Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Jinwoo Electronics Vina | Địa chỉ: Lô 94, Đường số 5, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3

 Khu công nghiệp Thành Thành Công

 

Thông tin chung

 

CĐT: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công

 

Vị trí: P.An Hòa, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Quy mô: 1.020 ha (đất công nghiệp 760 ha)

 

Năm thành lập: 2008

 

Công nghiệp bao bì, chế bản, thiết kế mẫu mã, in ấn;

 

Công nghiệp sản xuất giấy;

 

Công nghiệp dược phẩm, dụng cụ y tế, trường học;

 

Công nghiệp kim khí, dụng cụ gia đình

 

Công nghiệp chế tạo xe máy, xe đạp và các phụ tùng, linh kiện;

 

Công nghiệp ô tô, phương tiện vận tải và các phụ tùng, linh kiện;

 

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia;

 

Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi;

 

Công nghiệp sản xuất các sản phẩm cao su;

 

Công nghiệp sản xuất các sản phẩm cáp điện, vật tư phục vụ ngành điện;

 

Công nghiệp cơ khí chính xác, chế tạo máy;

 

Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất;

 

Công nghiệp dệt, may (có nhuộm);

 

Công nghệ sinh học, sản xuất giống và con giống

 

Danh sách công ty tại Khu công nghiệp Thành Thành Công:

 

Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam | Địa chỉ: Lô A7.2-4, Đường C2, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH May Mặc Rehong Việt Nam  | Địa chỉ: Lô A4.13-14, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH Young Il Việt Nam | Địa chỉ: Lô A6 1-4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH Shenlong Fur (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô A9.4-5, Đường D3, khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH DAEHA Việt Nam | Địa chỉ: Lô A3.4-5, khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH DONGPYEONG VINA | Địa chỉ: Lô A3.3a, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH may mặc First Team Việt Nam | Địa chỉ: Lô A1, đường 787, Khu CN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH YOUNG IL Việt Nam | Địa chỉ: Lô A6 1-4, đường N5, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công ty TNHH Điện máy KTZ Việt Nam | Địa chỉ: Lô A13.10, đường Trung tâm, khu CN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Rico Tây Ninh | Địa chỉ: Lô A20, Đường N8B, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công Ty Cổ Phần Đông Nam Đức Thành | Địa chỉ: Lô A8-5, đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công Ty Tnhh Jia Kuan Shun | Địa chỉ: Lô A3-2, đường N4, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công Ty Tnhh Sản Xuất - Thương Mại Mebipha - Chi Nhánh Tây Ninh | Địa chỉ: Lô A11.1 đường Trung Tâm, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Công Ty Tnhh Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam | Địa chỉ: Lô A7.2-4, Đường C2, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

4

 Khu công nghiệp Phước Đông

 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG cũng là một trong những công ty con, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Chính vì vậy, Khu công nghiệp Phước Đông có quy mô rất lớn trong số những khu công nghiệp Tây Ninh, với diện tích lên đến 2.190 ha.

 

Thông tin chung

 

CĐT: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG)

 

Vị trí: X.Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh

 

Quy mô: 2190 ha

 

Năm thành lập: 2008

 

Danh sách công ty tại Khu công nghiệp Phước Đông:

 

Công ty TNHH Asai | Địa chỉ: Lô 38-4, 38-5, 38-6, 38-7, 38-12a, 38-12b, 38-14, 38-15, 38-21, 38-22, 38-23, 38-24 đường D14, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

 

Công ty CP Greenfeed Việt Nam | Địa chỉ: Đường N8, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Fischer Production | Địa chỉ: Lô 36-23-B, 36-24, đường D14A, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed | Địa chỉ: Lô 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, đường Đ6, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Sailun Việt Nam | Địa chỉ: Lô 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7a, 37-16a, 37-17, 37-18, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-15a, 41-16a, 41-17a, 41-18a, 41-19a, 41-20a, đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 40-6 đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Brotex (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 40-6 đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tire | Địa chỉ: Lô 09-2, Đường N8, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Hailide (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 10-2, Đường N8, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam | Địa chỉ: Lô 10-1, Đường N8, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Cao su và Nhựa Chang Li Việt Nam | Địa chỉ: Lô số 42-3-2-a, đường N16, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH HC Rubber Tech | Địa chỉ: Lô số 36-8, 36-16, đường D14, khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Alex Global Technology Việt Nam | Địa chỉ: Lô 47-12b-2, 47-14, 47-15, 47-16-1, đường N16, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Ravo Group (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 46-28, đường D14, khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH ACTR | Địa chỉ: Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 41-17b, 41-18b, 41-19b, 41-20b, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42-5-1, 42-6-1, Đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Cao Su và Nhựa Hong Bao | Địa chỉ: Lô 42-4-2, Đường N16, Khu Công Nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam | Địa chỉ: Lô 43-19-1, Đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Aerotact TN | Địa chỉ: Lô 38-2, Đường D14, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Byfood Science | Địa chỉ: Lô 45-24-2, 45-25-2 Đường D14, KCN Phước Đông , Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam | Địa chỉ: Lô 43-16 đường N14, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 45-1, Đường N15, Khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Tai Xin International | Địa chỉ: Lô 38-18 đường D14, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Fang Brothers Knitting (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 30-20 đường N16, KCN Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Shirong (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 36-17, 36-18, đường N14, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Dệt Xin Sheng (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 44-29, Đường D14, Khu Công Nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH A & J Việt Nam | Địa chỉ: Lô số 47-10 đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Dệt sợi Continental | Địa chỉ: Lô số 30-18 đường N16, Khu công nghiệp Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Kyung Sung Polytech Việt Nam | Địa chỉ: Lô số 36-4, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH KS Wire Tech Vina | Địa chỉ: Lô số 36-3, Lô 36-11, Đường D14, Khu Công Nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn New Wide (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 45-16 đường N15, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Cao Su và Nhựa Wantai (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô số 42-6-2, Đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Cleanwrap Latex VN | Địa chỉ: Lô 47-7, 47-8, Đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty Cổ Phần JSI Vina | Địa chỉ: Lô số 45-18-2 đường N14, Khu CN Phước Đông - Xã Phước Đông - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

 

Công ty TNHH Vật Liệu Mới Aoxiang Việt Nam | Địa chỉ: Lô số 42-2-2 đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Dongju Sports Việt Nam | Địa chỉ: Lô 33-7, 33-8, đường D11, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Công Minh | Địa chỉ: Lô 44-12-2 KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Pou Li Việt Nam | Địa chỉ: Lô 37-9A, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14A Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Lốp Xe H.A Vina | Địa chỉ: Lô số 47-1, 47-2, 47-3, đường D11, Khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Ilshin Việt Nam | Địa chỉ: Lô số 30-4, Đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Global Hantex | Địa chỉ: Lô số 32-1 đến 32-16, Khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH Ten Tech Composite (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 47-16-2, 47-17, 47-18, 47-19-1, Đường N16, Khu công nghiệp Phước Đông , Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

 

Công ty TNHH ANA Beverages) | Địa chỉ: Lô số 36-1, 36-2, 36-9, 36-10, đường N14, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

5

 Khu công nghiệp Chà Là

 

Thông tin chung

 

CĐT: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế

 

Vị trí: X.Chà Là, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh

 

Quy mô: 42,19 ha

 

Năm thành lập: 2009

 

Danh sách công ty tại Khu công nghiệp Chà Là:

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoa Huy Hoàng - Chi Nhánh Tây Ninh | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Chà Là, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

 

Công ty TNHH T&K Việt Nam | Địa chỉ: Khu Công nghiệp Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

 

Công Ty TNHH Pou Hung Việt Nam | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Chà Là, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

6

 Khu công nghiệp Hiệp Thạnh

 

Thông tin chung

 

CĐT: (Đang kêu gọi đầu tư)

 

Vị trí: X.Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, Tây Ninh

 

Quy mô: 573,81 ha

 

Năm thành lập: (Đang kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng)

7

 Khu kinh tế Cửa Khẩu Mộc Bài

 

Thông tin chung

 

CĐT: Ban quản lý các khu kinh tế Tây Ninh

 

Vị trí: Huyện Bến Cầu và Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

 

Quy mô: 933 ha

 

Năm thành lập: 2009

8

 Khu công nghiệp An Phú Cửa Khẩu Mộc Bài

 

Thông tin chung

 

CĐT: Công ty cổ phần Địa ốc An Phú

 

Vị trí: X.Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh

 

Quy mô: 103,63 ha

 

Năm thành lập: 2002

9

 Cụm công nghiệp Thanh Xuân 1

 

CĐT: Công ty CP Đầu tư Phát Triển Công Nghiệp Thanh Thanh Xuân

 

Vị trí: Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

 

Quy mô: 50 ha

 

Năm thành lập: 2010

10

 Cụm công nghiệp Tân Hội 1

 

CĐT: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cụm công nghiệp Tân Hội

 

Vị trí: Ấp Hội An, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tây Ninh 

 

Quy mô: 49,2 ha

 

Năm thành lập: 2011

11

 Cụm công nghiệp Bến Kéo (giai đoạn 1)

 

CĐT: (chưa có)

 

Vị trí: Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

 

Quy mô: 35,78 ha

 

Năm thành lập: 2004

12

 Cụm công nghiệp Hòa Hội

 

CĐT: (chưa có)

 

Vị trí: Ấp Bố Lớn, Xã Hòa Hội, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

 

Quy mô: 30 ha

 

Năm thành lập: 2011

13

 Cụm công nghiệp Ninh Điền

 

CĐT: (chưa có)

 

Vị trí: Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

 

Quy mô: 50 ha

 

Năm thành lập: 2011

14

 Cụm công nghiệp Tân Bình

 

Vị trí: X.Tân Bình, TX.Tây Ninh, Tây Ninh

 

Quy mô: 97,57 ha

 

Cụm công nghiệp Trường Hòa

 

Vị trí: X.Trường Hòa, H.Hòa Thành, Tây Ninh

 

Quy mô: 96 ha

15

 Cụm công nghiệp Bến Kéo (giai đoạn 2)

 

Vị trí: Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

 

Quy mô: 33,88 ha

 

Cụm công nghiệp Tân Hội 2 & 3

 

Vị trí: Ấp Hội An, Xã Tân hội, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

 

Quy mô: 50 ha & 50,8 ha

16

 Cụm công nghiệp Bến Củi 1, 2

 

Vị trí: Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

 

Quy mô: 100 ha

 

Cụm công nghiệp Tân Phú 1, 2, 3, 4

 

Vị trí: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

 

Quy mô: 200 ha

17

 Cụm công nghiệp Phước Vinh

 

Vị trí: Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

 

Quy mô: 30 ha

18

 Cụm công nghiệp Thanh Xuân 2

 

Vị trí: Ấp Thanh Xuân, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

 

Quy mô: 50 ha

19

 Cụm công nghiệp Thanh Xuân 3

 

Vị trí: Ấp Thanh Xuân, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

 

Quy mô: 26 ha

Facebook